bik projecten & workshops

Ik ga verhuizen en neem mee.....

Als je gaat verhuizen wat voor dierbaars zou jij dan meenemen? Stel je voor dat je dan ook nog eens naar een ver vreemd land verhuist, waar je de taal niet kunt lezen of verstaan.

Van het dierbare voorwerp ontwerpen we een pictogram. We leren een sjabloon maken en afdrukken. We leren figuurzagen en we leren frotteren van mooie reliëfs. We tekenen op muziek en ontwerpen een fantasievorm, die een letter zou kunnen voorstellen in een andere taal. In de laatste les combineren we het gemaakte werk tot één groot kunstwerk. Het lijkt wel een leesplankje uit een ander land! Hoe zouden ze daar deze letters en woorden uitspreken?

Het doel van dit project is dat de kinderen in aanraking komen met de creatieve kant van het schrift en fantaseren over taal. Ze leren druktechnieken en ervaren dat een letter ook gewoon een vorm is die zelfs ruimtelijk kan zijn.


Buitenwerk

'De paden op de lanen in', buiten aan de slag om land art te maken. Land art is een kunststroming waarbij de kunstenaar een ingreep doet in de omgeving. Hoe maak je een land art kunstwerk? Ga je volgens een plan te werk of experimenteer je met wat je ter plekke vindt? Hoe exposeer je een kunstwerk dat in een afgelegen gebied gemaakt is of dat heel vergankelijk is?

In les één bekijken we wat land art is. Daarna maken we een ontwerp op papier. In de tweede les gaan we buiten aan de slag om zelf een land art kunstwerk te maken. Tijdens de derde les maken we een presentatie in de vorm van een kleine expositie. Aan de hand van deze expositie praten we over het kunstwerk.

Het doel van deze lessenserie is dat de kinderen kennis maken met deze bijzondere kunststroming. De kinderen leren hoe een ruimtelijk kunstwerk tot stand komt door zelf al samenwerkend het proces te doorlopen.


De weg van huis naar school

Wat zie jij allemaal als je van huis naar school loopt? Of loop je maar wat te dromen?

In deze les ga je een harmonicaboekje vouwen. In dit boekje teken je een rode lijn. Dit is de weg van huis naar school. Is de weg die jij loopt met veel bochten of is het een saaie rechte weg? Teken het zoals de route voor jouw gevoel is. In het boekje schrijven en tekenen we dingen die we onderweg zien. Op de voorkant van het boekje schrijven en tekenen we thuis en op de achterkant school. Als het klaar is, wat is het dan eigenlijk? Is het een boekje geworden of is het toch meer een kaart?

Het doel van de workshop is dat de kinderen zich bewust worden van hun omgeving en dat ze merken dat iedereen weer op andere dingen let. De kinderen leren op een andere dan de gangbare manier verslag te leggen van een gebeurtenis. In de middenbouw ligt het accent op tekenen en in de bovenbouw op typografie en verbeelden de kinderen de woorden met fantasieletters